Đánh giá FXDD năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.3
Xếp Hạng Người Dùng
4.2
(20)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch FXDD thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Bộ điều chỉnh FXDD

Đánh giá FXDD

Được cập nhật January 27, 2021
4.3
Điểm chia nhỏ
Giá: 4
Quy định: 5
Phổ biến: 4
Xếp Hạng Người Dùng: 4.2 (20)

Xếp hạng tổng điểm của FXDD: 5 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho FXDD

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.2
(20 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho FXDD: 8 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản FXDD

Sản phẩm FXDD

Ngoại Hối
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định