Đánh giá được xác thực

Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch {brokerName} thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Sắp xếp:
IC Markets
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.9
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.8/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.8
Tickmill
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.9
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.8/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.8
RoboForex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.9
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.6/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.6
OctaFX
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.2
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.8/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.8
ThinkMarkets
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.6
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng4.6/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.6
Global Prime
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định4/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.6/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.6
Exness
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.5
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định2/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.9/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.9
Tradeviewforex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.7
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định2/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.8/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.8
Traders Trust
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.3
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng5/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
5.0
XM.com
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3.5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.4
Pepperstone
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.4
HF Markets / Hotforex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.7
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.2/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.2
FxPro
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.7
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.4
FXOpen
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.6
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.1/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.1
ForexTime
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.1
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3.5/5
Quy định5/5
Phổ biến3.5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.5
Axi
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.6
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.4
FP Markets
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.5
AvaTrade
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.3
FXDD
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định4/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng4.2/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.2
LiteForex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.3
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến3.5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.5
FXCM
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.1
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.4
FxPrimus
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3.5/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.4
AAAFx
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định4/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.2/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.2
IG
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.7
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.3
Instaforex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.9
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng3.6/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.6
Oanda
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.0
Forex.com
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá2.5/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng3.8/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.8
Tradersway
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
2.4
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định0/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng3.8/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.8
Friedberg Direct
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.0
LCG
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.0
MyFxMarkets
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định2/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
4.0
Orbex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.5
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.0
BDSwiss
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.9
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến3.5/5
Xếp Hạng Người Dùng3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.0
Axiory
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
2.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định2/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.0
eToro
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.0
RebateKingFx
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
3.3
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định0/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.0
CashBackForex
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định4/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng3/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
3.0
Globe Gain
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
1.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định0/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng0/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
0.0
PaybackFx
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
2.3
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định0/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng0/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
0.0
Premiumtrading
Xếp hạng của Fxverify
User reviews info
Xếp hạng của Fxverify
1.8
FX Verify raiting info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định0/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng0/5
Xếp Hạng Người Dùng
User reviews info
Đánh giá của người dùng
0.0