Z.com Trade
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4/5
Xếp Hạng Người Dùng
Khuyến mại
Các nhà quản lý
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Dầu khí / Năng lượng
Bitcoin
Tiền điện tử
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4/5

Z.com Trade | xếp hạng tổng thể: 4.3/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

Z.com Trade | xếp hạng giữa các công ty: 76%

Expert review coming soon.
Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(1 đánh giá)

Z.com Trade | Xếp Hạng Người Dùng: 4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

Z.com Trade | xếp hạng giữa các công ty: 76%