Đánh giá XM.com năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.5
Xếp Hạng Người Dùng
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch XM.com thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá XM.com

Được cập nhật November 05, 2020
4.5
Điểm chia nhỏ
Giá: 3.5
Quy định: 5
Phổ biến: 5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.5 (112)

Xếp hạng tổng điểm của XM.com: 4 trong số 35

Đánh giá của người dùng cho XM.com

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.5
(112 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho XM.com: 5 trong số 35

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản XM.com

Sản phẩm XM.com

Ngoại Hối
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)