Đánh giá Tickmill năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.9
Xếp Hạng Người Dùng
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Tickmill thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá Tickmill

Được cập nhật September 23, 2021
4.9
Điểm chia nhỏ
Giá: 5
Quy định: 5
Phổ biến: 5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.8 (134)

Xếp hạng tổng điểm của Tickmill: 1 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho Tickmill

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.8
(134 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Tickmill: 2 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Tickmill

Sản phẩm Tickmill

Ngoại Hối
trái phiếu
Các chỉ số
Kim loại
Binary Options
Vanilla Tùy chọn
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
ETFs
Tương lai
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Dầu khí / Năng lượng