Roboforex
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.7/5
Xếp Hạng Người Dùng
Các nhà quản lý
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
ETFs
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.7/5

Roboforex | xếp hạng tổng thể: 4.9/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Roboforex | xếp hạng giữa các công ty: 100%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(26 các đánh giá)

Roboforex | Xếp Hạng Người Dùng: 4.7/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Roboforex | xếp hạng giữa các công ty: 100%