Đánh giá Pepperstone năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.5
Xếp Hạng Người Dùng
4.3
(85)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Pepperstone thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá Pepperstone

Được cập nhật August 25, 2021
4.5
Điểm chia nhỏ
Giá: 4.5
Quy định: 5
Phổ biến: 4
Xếp Hạng Người Dùng: 4.3 (85)

Xếp hạng tổng điểm của Pepperstone: 4 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho Pepperstone

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.3
(85 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Pepperstone: 7 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Pepperstone

Sản phẩm Pepperstone

Ngoại Hối
Các chỉ số
Kim loại
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dầu khí / Năng lượng
Bitcoin
Tiền điện tử