Pepperstone
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định5/5
Phổ biến4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.6/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Các chỉ số
Kim loại
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dầu khí / Năng lượng
Bitcoin
Tiền điện tử
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 4.5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.6/5

Pepperstone | xếp hạng tổng thể: 4.7/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Pepperstone | xếp hạng giữa các công ty: 90%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(26 các đánh giá)

Pepperstone | Xếp Hạng Người Dùng: 4.6/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Pepperstone | xếp hạng giữa các công ty: 90%