Đánh giá Orbex năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
3.5
Xếp Hạng Người Dùng
3.0
(2)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Orbex thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Bộ điều chỉnh Orbex

Đánh giá Orbex

Được cập nhật October 27, 2021
3.5
Điểm chia nhỏ
Giá: 3
Quy định: 5
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 3 (2)

Xếp hạng tổng điểm của Orbex: 13 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho Orbex

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
3.0
(2 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Orbex: 13 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Orbex

Sản phẩm Orbex

Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Dầu khí / Năng lượng