Oanda
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
trái phiếu
Dầu khí / Năng lượng
Kim loại
Các chỉ số
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 4/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4/5

Oanda | xếp hạng tổng thể: 4.5/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

Oanda | xếp hạng giữa các công ty: 80%

Expert review coming soon.
Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(2 các đánh giá)

Oanda | Xếp Hạng Người Dùng: 4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

Oanda | xếp hạng giữa các công ty: 80%