Đánh giá Oanda năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.5
Xếp Hạng Người Dùng
3.8
(6)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Oanda thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá Oanda

Được cập nhật November 05, 2020
4.5
Điểm chia nhỏ
Giá: 4
Quy định: 5
Phổ biến: 5
Xếp Hạng Người Dùng: 3.8 (6)

Xếp hạng tổng điểm của Oanda: 4 trong số 35

Đánh giá của người dùng cho Oanda

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
3.8
(6 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Oanda: 10 trong số 35

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Oanda

Sản phẩm Oanda

Ngoại Hối
trái phiếu
Dầu khí / Năng lượng
Kim loại
Các chỉ số