Đánh giá MyFxMarkets năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
3.0
Xếp Hạng Người Dùng
4.0
(1)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch MyFxMarkets thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Khuyến mại MyFxMarkets

Bộ điều chỉnh MyFxMarkets

Đánh giá MyFxMarkets

Được cập nhật November 05, 2020
3.0
Điểm chia nhỏ
Giá: 3
Quy định: 2
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 4 (1)

Xếp hạng tổng điểm của MyFxMarkets: 13 trong số 35

Đánh giá của người dùng cho MyFxMarkets

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.0
(1 đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho MyFxMarkets: 9 trong số 35

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản MyFxMarkets

Sản phẩm MyFxMarkets

Ngoại Hối