LCG
Fxverify Xếp hạng
3.8
Xếp Hạng Người Dùng
4.0
(2)
Truy cập LCG
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
trái phiếu
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Dầu khí / Năng lượng
Vanilla Tùy chọn
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
ETFs
Tiền điện tử
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
3.8
Điểm chia nhỏ
Giá: 3/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4/5

LCG | xếp hạng tổng thể: 3.8/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

LCG | xếp hạng giữa các công ty: 54%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.0
(2 các đánh giá)

LCG | Xếp Hạng Người Dùng: 4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

LCG | xếp hạng giữa các công ty: 54%