Instaforex
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định2/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng3.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Kim loại
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Các chỉ số
Dầu khí / Năng lượng
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Tiền điện tử
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 3/5
Quy định: 2/5
Phổ biến: 5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 3.4/5

Instaforex | xếp hạng tổng thể: 3.4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Instaforex | xếp hạng giữa các công ty: 40%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(18 các đánh giá)

Instaforex | Xếp Hạng Người Dùng: 3.4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Instaforex | xếp hạng giữa các công ty: 40%