HF Markets / Hotforex
Fxverify Xếp hạng
4.2
Xếp Hạng Người Dùng
4.3
(48)
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Tiền điện tử
trái phiếu
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
4.2
Điểm chia nhỏ
Giá: 4.5/5
Quy định: 3/5
Phổ biến: 5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.3/5

HF Markets / Hotforex | xếp hạng tổng thể: 4.2/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

HF Markets / Hotforex | xếp hạng giữa các công ty: 77%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.3
(48 các đánh giá)

HF Markets / Hotforex | Xếp Hạng Người Dùng: 4.3/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

HF Markets / Hotforex | xếp hạng giữa các công ty: 77%