Đánh giá HotForex năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.2
Xếp Hạng Người Dùng
4.1
(61)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch HotForex thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá HotForex

Được cập nhật October 13, 2021
4.2
Điểm chia nhỏ
Giá: 4.5
Quy định: 3
Phổ biến: 5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.1 (61)

Xếp hạng tổng điểm của HotForex: 6 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho HotForex

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.1
(61 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho HotForex: 9 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản HotForex

Sản phẩm HotForex

Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Tiền điện tử
trái phiếu
Bitcoin