FxPro
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá4.5/5
Quy định5/5
Phổ biến5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.6/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Tương lai
Các chỉ số
Kim loại
Dầu khí / Năng lượng
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Tiền điện tử
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 4.5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.6/5

FxPro | xếp hạng tổng thể: 4.8/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

FxPro | xếp hạng giữa các công ty: 96%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(25 các đánh giá)

FxPro | Xếp Hạng Người Dùng: 4.6/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

FxPro | xếp hạng giữa các công ty: 96%