Đánh giá FxPro năm 2020 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.7
Xếp Hạng Người Dùng
4.4
(43)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch FxPro thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá FxPro

Được cập nhật September 30, 2020
4.7
Điểm chia nhỏ
Giá: 4.5
Quy định: 5
Phổ biến: 5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.4 (43)

Xếp hạng tổng điểm của FxPro: 2 trong số 34

Đánh giá của người dùng cho FxPro

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.4
(43 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho FxPro: 6 trong số 34

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản FxPro

Sản phẩm FxPro

Ngoại Hối
Tương lai
Các chỉ số
Kim loại
Dầu khí / Năng lượng
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Tiền điện tử
Bitcoin