FxPrimus
Fxverify Xếp hạng
4.0
Xếp Hạng Người Dùng
4.4
(9)
Truy cập FxPrimus
Các nhà quản lý
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Dầu khí / Năng lượng
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Tương lai
Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Tiền điện tử
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
4.0
Điểm chia nhỏ
Giá: 3.5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.4/5

FxPrimus | xếp hạng tổng thể: 4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

FxPrimus | xếp hạng giữa các công ty: 69%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.4
(9 các đánh giá)

FxPrimus | Xếp Hạng Người Dùng: 4.4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

FxPrimus | xếp hạng giữa các công ty: 69%