FxPrimus
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3.5/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.7/5
Xếp Hạng Người Dùng
Các nhà quản lý
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Dầu khí / Năng lượng
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Tương lai
Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Tiền điện tử
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 3.5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.7/5

FxPrimus | xếp hạng tổng thể: 4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

FxPrimus | xếp hạng giữa các công ty: 62%

Expert review coming soon.
Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(3 các đánh giá)

FxPrimus | Xếp Hạng Người Dùng: 4.7/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

FxPrimus | xếp hạng giữa các công ty: 62%