Đánh giá FXCM năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.1
Xếp Hạng Người Dùng
4.4
(11)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch FXCM thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá FXCM

Được cập nhật August 18, 2021
4.1
Điểm chia nhỏ
Giá: 4
Quy định: 5
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 4.4 (11)

Xếp hạng tổng điểm của FXCM: 7 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho FXCM

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.4
(11 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho FXCM: 6 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản FXCM

Sản phẩm FXCM

Ngoại Hối
Các chỉ số
Kim loại