Đánh giá FXChoice năm 2020 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
2.8
Xếp Hạng Người Dùng
3.0
(1)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch FXChoice thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Bộ điều chỉnh FXChoice

Đánh giá FXChoice

2.8
Điểm chia nhỏ
Giá: 3
Quy định: 2
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 3 (1)

Xếp hạng tổng điểm của FXChoice: 13 trong số 34

Đánh giá của người dùng cho FXChoice

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
3.0
(1 đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho FXChoice: 13 trong số 34

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản FXChoice

Sản phẩm FXChoice

Ngoại Hối
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng