ForexTime
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3.5/5
Quy định5/5
Phổ biến3.5/5
Xếp Hạng Người Dùng4.4/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Tiền điện tử
Bitcoin
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Dầu khí / Năng lượng
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 3.5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3.5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.4/5

ForexTime | xếp hạng tổng thể: 4.1/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

ForexTime | xếp hạng giữa các công ty: 76%

Expert review coming soon.
Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(22 các đánh giá)

ForexTime | Xếp Hạng Người Dùng: 4.4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

ForexTime | xếp hạng giữa các công ty: 76%