Đánh giá ForexTime năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
4.3
Xếp Hạng Người Dùng
4.5
(37)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch ForexTime thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá ForexTime

Được cập nhật November 09, 2021
4.3
Điểm chia nhỏ
Giá: 4
Quy định: 5
Phổ biến: 3.5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.5 (37)

Xếp hạng tổng điểm của ForexTime: 5 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho ForexTime

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.5
(37 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho ForexTime: 5 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản ForexTime

Sản phẩm ForexTime

Ngoại Hối
Kim loại
Các chỉ số
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
Dầu khí / Năng lượng