Forex.com
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá2.5/5
Quy định4/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng3.3/5
Xếp Hạng Người Dùng
Các nhà quản lý
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 2.5/5
Quy định: 4/5
Phổ biến: 4/5
Xếp Hạng Người Dùng: 3.3/5

Forex.com | xếp hạng tổng thể: 3.5/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Forex.com | xếp hạng giữa các công ty: 46%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(3 các đánh giá)

Forex.com | Xếp Hạng Người Dùng: 3.3/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Forex.com | xếp hạng giữa các công ty: 46%