Đánh giá Exness năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
3.5
Xếp Hạng Người Dùng
4.8
(12)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Exness thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Bộ điều chỉnh Exness

Đánh giá Exness

Được cập nhật November 05, 2020
3.5
Điểm chia nhỏ
Giá: 4
Quy định: 2
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 4.8 (12)

Xếp hạng tổng điểm của Exness: 12 trong số 35

Đánh giá của người dùng cho Exness

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.8
(12 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Exness: 2 trong số 35

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Exness

Sản phẩm Exness

Ngoại Hối