AxiTrader
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá5/5
Quy định5/5
Phổ biến4/5
Xếp Hạng Người Dùng4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Các chỉ số
Kim loại
Ngoại Hối
Bitcoin
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 5/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 4/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.5/5

AxiTrader | xếp hạng tổng thể: 4.6/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

AxiTrader | xếp hạng giữa các công ty: 86%

Expert review coming soon.
Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(19 các đánh giá)

AxiTrader | Xếp Hạng Người Dùng: 4.5/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

AxiTrader | xếp hạng giữa các công ty: 86%