Đánh giá Axiory năm 2021 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
2.8
Xếp Hạng Người Dùng
3.0
(1)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Axiory thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Khuyến mại Axiory

    Hiện không có bất kỳ khuyến mại nào vào lúc này

Bộ điều chỉnh Axiory

Đánh giá Axiory

Được cập nhật November 05, 2021
2.8
Điểm chia nhỏ
Giá: 3
Quy định: 2
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 3 (1)

Xếp hạng tổng điểm của Axiory: 15 trong số 48

Đánh giá của người dùng cho Axiory

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
3.0
(1 đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Axiory: 13 trong số 48

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Axiory

Sản phẩm Axiory

Ngoại Hối
Các chỉ số
Kim loại
Dầu khí / Năng lượng