Đánh giá Avatrade năm 2020 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
3.8
Xếp Hạng Người Dùng
4.3
(23)
Fxverify là trang tiên phong và duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và chỉ các khách hàng đã được xác minh bằng tài khoản giao dịch Avatrade thực sự mới có thể gửi đánh giá người dùng. Học cách xác thực

Đánh giá Avatrade

Được cập nhật October 14, 2020
3.8
Điểm chia nhỏ
Giá: 3
Quy định: 5
Phổ biến: 3
Xếp Hạng Người Dùng: 4.3 (23)

Xếp hạng tổng điểm của Avatrade: 10 trong số 34

Đánh giá của người dùng cho Avatrade

Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.3
(23 các đánh giá)

Xếp hạng điểm đánh giá của người dùng cho Avatrade: 7 trong số 34

Xếp hạng người dùng cho loại tài khoản Avatrade

Sản phẩm Avatrade

Ngoại Hối
trái phiếu
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
ETFs