Avatrade
Fxverify Xếp hạng
info
Xếp hạng tổng thể là giá trị trung bình của các xếp hạng từ các chuyên gia của chúng tôi trong cả 4 hạng mục.
Giá3/5
Quy định5/5
Phổ biến3/5
Xếp Hạng Người Dùng4.3/5
Xếp Hạng Người Dùng
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
trái phiếu
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
ETFs
Đánh giá của chúng tôi
Điểm chia nhỏ
Giá: 3/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.3/5

Avatrade | xếp hạng tổng thể: 3.8/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Avatrade | xếp hạng giữa các công ty: 60%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
(18 các đánh giá)

Avatrade | Xếp Hạng Người Dùng: 4.3/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.5/5

Avatrade | xếp hạng giữa các công ty: 60%