Đánh giá Avatrade năm 2020 - Đánh giá của khách hàng được xác thực

Fxverify Xếp hạng
3.9
Xếp Hạng Người Dùng
4.4
(21)
Truy cập Avatrade
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
trái phiếu
Tiền điện tử
Các chỉ số
Kim loại
Bitcoin
Dầu khí / Năng lượng
Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...)
Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định
ETFs
Đánh giá của chúng tôi
3.9
Điểm chia nhỏ
Giá: 3/5
Quy định: 5/5
Phổ biến: 3/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.4/5

Avatrade | xếp hạng tổng thể: 3.9/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.3/5

Avatrade | xếp hạng giữa các công ty: 62%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.4
(21 các đánh giá)

Avatrade | Xếp Hạng Người Dùng: 4.4/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.3/5

Avatrade | xếp hạng giữa các công ty: 62%