IG
Fxverify Xếp hạng
4.5
Xếp Hạng Người Dùng
4.3
(3)
Truy cập IG
Các nhà quản lý
Xếp hạng người dùng về loại tài khoản
Sản phẩm
Ngoại Hối
Đánh giá của chúng tôi
4.5
Điểm chia nhỏ
Giá: 5/5
Quy định: 4/5
Phổ biến: 4.5/5
Xếp Hạng Người Dùng: 4.3/5

IG | xếp hạng tổng thể: 4.5/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

IG | xếp hạng giữa các công ty: 83%

Đánh giá của người dùng
Loại tài khoản:
Sắp xếp:
4.3
(3 các đánh giá)

IG | Xếp Hạng Người Dùng: 4.3/5

Xếp hạng trung bình của tất cả các công ty: 3.4/5

IG | xếp hạng giữa các công ty: 83%